Privacy verklaring Jatu BV

1. Introductie

Jatu BV vindt het belangrijk om u duidelijk te informeren over wat er gebeurd met de persoonsgegevens die wij verzamelen. In deze privacyverklaring kan u nagaan wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak hebt in de verwerking van uw persoonsgegevens en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze privacyverklaring.

2. Verzamelen, gebruik, beheer, overdracht en veiligheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en het beheer van uw persoonsgegevens door Jatu BV.

Verzamelen van persoonsgegevens

Jatu BV verzamelt persoonsgegevens via diverse kanalen, onder meer via de post, telefoon, fax, website, sociale media, e-mailverkeer, cookies, doorklikgegevens en navigatiegegevens.

We verzamelen verscheidene persoonsgegevens, waaronder:

 • Namen
 • Adressen
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers, gsm-nummers en/of faxnummers
 • Gegevens uit contracten, bestellingen en aankopen
 • Gegevens uit contactformulieren
 • Professionele gegevens zoals BTW- en KBO-nummers, coördinaten van contactpersonen van juridische entiteiten en de vennoten/partners van een onderneming. Wat betreft professionele gegevens worden ook gegevens bijgehouden verstrekt via externe kanalen zoals adressenbeheerders.
 • Gegevens uit enquêtes en commerciële actiesDomeinnamen en IP-adressen wanneer u onze webpagina bezoekt
 • Website, cookies en e-mailverkeer

De website van Jatu BV https://www.jatu.be/nl/) wordt beheerd door KIXX met zetel te Loppem (BE 0895.705.225).

Jatu BV verzamelt ook persoonsgegevens naar aanleiding van het bezoeken van onze website en indien u doorklikt op een e-mail. Dit gebeurt via cookies en vergelijkbare technologieën, hierdoor trachten we de kwaliteit en de functionaliteiten van onze website te verbeteren.

Het gebruik van cookies kan te allen tijde worden uitgeschakeld via de instellingen van uw webbrowser, dit kan mogelijk leiden tot een gebrekkig functioneren van onze website.

U zal enkel elektronische directe marketing-communicatie ontvangen als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven, uitschrijven op deze communicaties kan ten alle tijde en volledig kosteloos.

Indien u wenst te reageren op de inhoud van onze website of opmerkingen heeft over ons e-mailbeleid, dan kan dit via de contactgegevens opgenomen onder “Contactinfo”.

Gebruik van persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt met oog op het afsluiten van contracten met Jatu BV, zo trachten we overeenkomsten correct te kunnen afsluiten.

De verzamelde persoonsgegevens worden bovendien gebruikt in het kadervan het verbeteren van onze website of om u te contacteren voor directe marketingdoeleinden.

Jatu BV kan verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons huidig privacybeleid. Indien dit het geval is, contacteren wij u alvorens de gegevens aan te wenden met het oog op deze nieuwe doeleinden. Wij stellen u op de hoogte van de wijzigingen en wij bieden u de kans uw toestemming te geven.

Beheer van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Jatu BV, met zetel te Zedelgem (BE0763.378.419).

Met het oog op de rechten die u heeft als datasubject, wordt door ons een register bijgehouden waarin alles omtrent de dataverzameling wordt georganiseerd en gedocumenteerd.

Binnen onze onderneming zijn de persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Om persoonsgegevens van onze klanten te mogen verzamelen in België hebben we vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Alle verstrekte persoonsgegevens bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.

Overdracht aan derde partijen

Onder geen beding worden persoonsgegevens overgedragen, verkocht of verhuurd aan derde personen of ondernemingen. Jatu BV beschouwt de verstrekte gegevens te allen tijde als vertrouwelijke informatie.

Enkel voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen we beroep doen op een externe verwerker. Indien dit gebeurt zien we strikt toe op de vertrouwelijke en veilige behandeling van uw persoonsgegevens. Onze gebruikelijke vertrouwelijksheids- en veiligheidsstandaarden worden steeds contractueel vastgelegd ten aanzien van deze verwerkers.

Een verwerker zal uw persoonsgegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken, alsook dienen uw persoonsgegevens te worden gewist van zodra de verwerker zijn opdracht heeft voltooid.

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna

Veiligheid van de persoonsgegevens

Bij het ontvangen of overdragen van persoonsgegevens, gebruiken wij steeds erkende coderingstechnologieën die als gangbare standaarden gelden binnen de IT-sector.

Om te voorkomen dat persoonsgegevens die we ontvangen verloren gaan, onrechtmatig worden gebruikt of worden gewijzigd, hebben we de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd.

Wij gebruiken overigens steeds een beveiligde server bij het ontvangen of overdragen van kritieke informatie, zoals bankgegevens.

Procedure bij datalek

Indien Jatu BV kennis neemt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en deze inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, wordt de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen de 72 uur op de hoogte gebracht.

Indien de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, stelt Jatu BV de betrokke(n) onverwijld in kennis, behoudens de wettelijke uitzonderingen.

3. Rechten als datasubject

Als datasubject beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens. U kan te allen tijde en volledig kosteloos gebruik maken van onderstaande rechten.

Inzage van informatie

Op aanvraag verlenen we personen toegang tot alle informatie die we van hen bijhouden. Indien u toegang tot uw persoonsgegevens wilt, gelieve dan contact op te nemen met ……. of haar Data Protection Officer (zie gegevens onder “Contactinfo”). U dient daartoe steeds een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.

Wijziging van informatie

Op aanvraag verlenen we personen de mogelijkheid om eventuele onjuiste persoonsgegevens die we van hen bijhouden te corrigeren. U dient Jatu BV of haar Data Protection Officer daartoe te contacteren (zie gegevens onder “Contactinfo”). Daartoe legt u steeds een geldig identiteitsbewijs voor.

Andere rechten

U beschikt tevens over volgende rechten:

 • Recht op vergetelheid
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op gegevensoverdracht
 • Recht om zich tegen tegen profilering en automatische verwerking te verzetten

Indien u gebruik wenst te maken van bovenvermelde rechten, kan u daartoe contact opnemen met Jatu BV of haar Data Protection Officer (zie gegevens onder “Contactinfo”), steeds na het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs.

4. Klachten

Indien u vindt dat het omgaan met persoonsgegevens door Jatu BV niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of geldende wetgeving, dan kan u te allen tijde contact opnemen met Jatu BV of haar Data Protection Officer (zie gegevens onder “Contactinfo”).

U kan zich ook steeds wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze onderneming.

5. Contactinfo

Indien u ons wenst te contacteren of opmerkingen wenst te formuleren, dan kan u daartoe gebruik maken van diverse communicatiekanalen:

Via e-mail: info@jatu.be
Via telefoon: +32 50 36 77 20
Per post: Jatu BV – Groenestraat 141 – 8210 Zedelgem

6. Cookies

PHP

Functioneel

Gebruik

We gebruiken PHP voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
Functie
Regelen van functies over meerdere pagina's

Google Analytics

Statistieken, Functioneel

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Provide technical monitoring

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Checkt of cookies kunnen worden geplaatst
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Ingelogd houden van gebruikers
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren

WooCommerce

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WooCommerce voor webshop management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

WPML

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WPML voor taal management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren

Wordfence

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Wordfence voor website veiligheid. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Wordfence Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bepalen of de gebruiker is ingelogd

Google Maps

Marketing

Gebruik

We gebruiken Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

Marketing

Naam
Expiratie
verloopt direct
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op

Vimeo

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Vimeo voor het tonen van video's. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Vimeo Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
10 minuten
Functie
Volgen van doelgroep bereik
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Opslaan van gebruiksgeschiedenis

YouTube

Marketing

Gebruik

We gebruiken YouTube voor het tonen van video's. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de YouTube Privacyverklaring.

Marketing

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van locatiegegevens
Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Adverteren of retargeting
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Interactie volgen en opslaan
Naam
Expiratie
8 maanden
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if the cookie banner has been dismissed

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
wc_cart_hash_a88adc92f74ae3d9ff31017785127e5c
Expiratie
Functie
Naam
wc_fragments_a88adc92f74ae3d9ff31017785127e5c
Expiratie
Functie
Naam
_ga_PSM19D7LNS
Expiratie
Functie
Naam
_ga_LVE9PBLCHR
Expiratie
Functie
Naam
wordpress_logged_in_10baeac49d8d9dba3d5bfbd4a8f9d4b8
Expiratie
Functie
Naam
continueReview
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
_fbp
Expiratie
Functie
Naam
ln_or
Expiratie
Functie
Naam
dgwt_wcas_settings-settings-active-tab
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
snowplowOutQueue_leadinfo_cl1_post2.expires
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
snowplowOutQueue_leadinfo_cl1_post2
Expiratie
Functie
Naam
popup_shown_undefined
Expiratie
Functie
Naam
snowplowOutQueue_leadinfo_cl2_post2.expires
Expiratie
Functie
Naam
snowplowOutQueue_leadinfo_cl2_post2
Expiratie
Functie
Naam
twk_6051d325f7ce18270930f8d7
Expiratie
Functie
Naam
twk_token_6051d325f7ce18270930f8d7
Expiratie
Functie
Naam
debug
Expiratie
Functie
Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie
Naam
TawkConnectionTime
Expiratie
Functie
Naam
twk_uuid_6051d325f7ce18270930f8d7
Expiratie
Functie
Naam
mailchimp_landing_site
Expiratie
Functie
Naam
sbjs_migrations
Expiratie
Functie
Naam
sbjs_current_add
Expiratie
Functie
Naam
sbjs_first_add
Expiratie
Functie
Naam
sbjs_current
Expiratie
Functie
Naam
sbjs_first
Expiratie
Functie
Naam
sbjs_udata
Expiratie
Functie
Naam
sbjs_session
Expiratie
Functie
Naam
_li_id.ee90.expires
Expiratie
Functie
Naam
_li_ses.ee90.expires
Expiratie
Functie
Naam
loglevel
Expiratie
Functie
Naam
_li_id.ee90
Expiratie
Functie
Naam
hjActiveViewportIds
Expiratie
Functie
Naam
_grecaptcha
Expiratie
Functie
Naam
_li_ses.ee90
Expiratie
Functie
Naam
hjViewportId
Expiratie
Functie
Naam
cookieyes-consent
Expiratie
Functie
Naam
XSRF-TOKEN
Expiratie
Functie
Naam
initialTrafficSource
Expiratie
Functie
Naam
__utmzzses
Expiratie
Functie
Naam
jatu_session
Expiratie
Functie
Naam
_hjSessionUser_2236911
Expiratie
Functie
Naam
_hjFirstSeen
Expiratie
Functie
Naam
_hjIncludedInSessionSample_*
Expiratie
Functie
Naam
_hjSession_2236911
Expiratie
Functie
Naam
_hjAbsoluteSessionInProgress
Expiratie
Functie
Naam
_hjIncludedInPageviewSample
Expiratie
Functie
Naam
li_adsId
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_cookie_data
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
is_eu
Expiratie
Functie
Naam
IDE
Expiratie
Functie
.doubleclick.net
Naam
bcookie
Expiratie
Functie
.linkedin.com
Naam
li_gc
Expiratie
Functie
.linkedin.com
Naam
lidc
Expiratie
Functie
.linkedin.com
Naam
ar_debug
Expiratie
Functie
.pinterest.com
Naam
cmplz_tcf_consent
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
vm-lang
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrer
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrerTime
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_marketing
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_functional
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_consented_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
wpgmza-api-consent-given
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_saved_categories
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_saved_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
_gcl_au
Expiratie
Functie
Naam
_pin_unauth
Expiratie
Functie
Naam
_derived_epik
Expiratie
Functie
Naam
tk_qs
Expiratie
Functie
Naam
plyr
Expiratie
Functie
Naam
rank-math-option-titles-index
Expiratie
Functie
Naam
customer-effort-score-exit-page
Expiratie
Functie
Naam
cache-sprite-plyr
Expiratie
Functie
Naam
rank-math-option-sitemap-index
Expiratie
Functie
Naam
rank-math-option-search-index
Expiratie
Functie
Naam
rank-math-option-general-index
Expiratie
Functie
Naam
marketplace_redesign_2023_last_shown_date
Expiratie
Functie
Naam
_uetvid_exp
Expiratie
Functie
Naam
closedPopup
Expiratie
Functie
Naam
_uetsid_exp
Expiratie
Functie
Naam
ph_phc_RucVhPd6FaVgQHHkpqnLC6NI4AYCP75FQECM9WTTsoQ_posthog
Expiratie
Functie
Naam
_uetvid
Expiratie
Functie
Naam
_uetsid
Expiratie
Functie
Naam
_gcl_aw
Expiratie
Functie
Naam
_gac_UA-12922483-2
Expiratie
Functie
Naam
ph_phc_RucVhPd6FaVgQHHkpqnLC6NI4AYCP75FQECM9WTTsoQ_window_id
Expiratie
Functie
Naam
ph_phc_RucVhPd6FaVgQHHkpqnLC6NI4AYCP75FQECM9WTTsoQ_primary_window_exists
Expiratie
Functie
Naam
MUID
Expiratie
Functie
.bing.com
Naam
li_sugr
Expiratie
Functie
.linkedin.com
Naam
b0938cef-bd0f-4444-a594-437367f4b38f
Expiratie
Functie
Naam
ad83c1bc-c9fa-4ef9-b9d3-531fa402251c
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-oegnwrdag1
Expiratie
Functie
Naam
mtnc_upsell_shown
Expiratie
Functie
Naam
wistia
Expiratie
Functie
Naam
mtnc_upsell_shown_timestamp
Expiratie
Functie
Naam
wp_lang
Expiratie
Functie
Naam
mailchimp.cart.current_email
Expiratie
Functie
Naam
mailchimp_user_email
Expiratie
Functie
Naam
mailchimp.cart.previous_email
Expiratie
Functie
Naam
mailchimp_cart_current_email
Expiratie
Functie
Naam
mailchimp_cart_previous_email
Expiratie
Functie

 

Disclaimer Jatu BV

Uitgever van deze website:

 • JATU BV
 • BE0763378419
 • 8210 Zedelgem, Groenestraat 141

Voor je deze site gebruikt

Gebruik deze site alleen als je de onderstaande voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord bent gegaan. De onderstaande voorwaarden kunnen op elke moment worden gewijzigd dus controleer regelmatig of deze pagina is aangepast.

Voorwaarden

Auteursrechtelijk beschermd materiaal

De volledige inhoud van deze website, waaronder tekst, afbeeldingen, filmpjes, muziek, ontwerp, etc., is het eigendom van JATU BV of van derden die toestemming hebben gegeven het te gebruiken. Deze rechten worden beschermd door internationaal auteursrecht, handelsmerken en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendommen. Afgezien van het downloaden en printen van de inhoud, zoals dat wettelijk is geoorloofd, is het niet toegestaan de inhoud van deze website te verveelvoudigen, uit te zenden, te publiceren (op websites), versturen, verwijderen, wijzigen of aan te passen.

Disclaimer

JATU BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. Wij kunnen desondanks niet garanderen dat de informatie op deze website accuraat en volledig is, of dat de website naar behoren werkt. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies, veroorzaakt doordat deze website niet gebruikt kan worden, wat de reden hiervan ook moge zijn.

Verder is JATU BV niet verantwoordelijk voor software, hardware of andere problemen, veroorzaakt door het gebruik van deze website. Houd er verder rekening mee dat de informatie op deze website de omstandigheden op het moment van publicatie weerspiegelen. Het kan voorkomen dat de informatie op het moment van publicatie afwijkt van de huidige omstandigheden.