Een petanquebaan aanleggen van begin tot eind

Wil je zelf een petanquebaan aanleggen, maar weet je niet meteen hoe eraan te beginnen? Geen probleem, we leggen je graag uit in 5 stappen hoe je zelf een petanquebaan kan aanleggen van begin tot eind.

Lees er alles over in deze korte blog en bekijk zeker onze installatievideo. Heb je daarna nog vragen? Contacteer onze experten, we helpen je graag verder met de aanleg van je petanqueveld.

Opbouw petanqueveld en benodigdheden

Opbouw petanqueveld

 • Toplaag: 3cm (Dolomiet 0/5)
 • Funderingslaag: 5cm (Dolomiet 5/15)
 • Drainagelaag: 10cm (Kalksteenslag 0/20)

Als je de volledige opbouw volgt zoals wij die aanraden, zal je 18cm moeten uitgraven.

Benodigde materialen

 • (optioneel): kraantje voor graafwerk
 • Kruiwagens
 • Schop, spade en rakel
 • Laser of ander meetinstrument
 • Afboordingen
 • Trilplaat of wals
 • Sleeplat

Deze materialen zal je zeker nodig hebben. Het kan handig zijn om een kraantje te huren voor de graafwerken of deze in eerste instantie te laten uitvoeren door een grondwerker. Wil je kosten besparen? Dan kan je dit uiteraard ook zelf uitvoeren.

Hoeveelheden aanleg petanqueveld

Gebruik onze online calculatietool om de hoeveelheden te berekenen. Is het toch wat ingewikkelder? Dan leggen we je graag stap voor stap uit wat je allemaal moet doen:

 1. De volgende gegevens zijn nodig voor het berekenen van de juiste hoeveelheid: lengte in meter + breedte in meter + hoogte in meter die je wilt opvullen.
 2. Met die informatie bij de hand kunnen we verder. Vermenigvuldig de lengte met de breedte en je bekomt je aantal vierkante meters (m²). Dit aantal (m³) vermenigvuldig je met de hoogte die je wilt opvullen in meters.
 3. De uitkomst van deze berekening is het benodigde siergrind in kubieke meters (m3).
 4. Vermenigvuldig dit aantal kubiek met het soortelijk gewicht van je fundering, egalisatie of je siergrind. Dan weet je hoeveel je nodig hebt van iedere laag voor de opbouw van je petanqueveld.

 

Opbouw voor een petanqueveld + nodige hoeveelheid per vierkante meter

Volg deze 5 stappen bij het aanleggen van een petanquebaan

uitgraven petanquebaan

Stap 1: Uitgraven en uitmeten

Maak gebruik van een laser of ander meetmateriaal om de hoogte van de verschillende lagen goed uit te zetten. Als je de volledige opbouw volgt zoals wij die aanraden, zal je 18cm moeten uitgraven. Span een metselkoord en meet van dat punt 18cm naar beneden. Houd er rekening mee dat de hoogte van het touw de hoogte van je toplaag zal worden.

Dit kan best een stevige klus zijn. Uiteraard kan je hier altijd beroep doen op een grondwerker om de voorbereidende werken uit te voeren. Als je een kraantje huurt of wat werkkrachten kan inschakelen, kan je deze werken uiteraard ook zelf uitvoeren en nog wat besparen.

Eens alles is afgegraven, dan kan je aan de slag met de drainagelaag

Drainagelaag petanquebaan leggen

Stap 2: Drainagelaag (10 cm hoog)

Bij een petanqueveld kan je een geëgaliseerde drainagelaag voorzien, deze laag is optioneel. Het is afhankelijk wat de staat van de bodem is, heb je wateroverlast leg je best een drainagelaag aan.  Voor een petanqueveld raden wij 10 cm fundering met kalksteenslag 0/20 of betonpuin aan. Het formaat tussen de 0 en 2 cm zorgt ervoor dat de onderlaag goed waterdoorlatend is. Het gebruik van stabilisé of chape raden wij af omwille van de hogere kostprijs en omdat zandcement minder waterdoorlatend is.

De kalksteenslag 0/20 moet verdeeld worden over de volledige oppervlakte. Eens dit gebeurd is, moet deze laag getrild worden met een trilplaat of alternatieve materialen.

Heb je geen wateroverlast en je wenst geen drainagelaag aan te leggen. Leg je best een worteldoek en kan je meteen starten bij Stap 3.

Stap 3: Funderingslaag (5cm)

Opnieuw de nieuwe laag uitmeten zodat je op de perfecte hoogte je laag kan afwerken. Bovenop de drainagelaag/worteldoek wordt een funderingslaag geplaatst met dolomiet 5/15. Deze laag moet getrild of gewalst worden om een mooi effen oppervlak te creëren.

Dolomiet 0/5 toplaag kopen, petanquezand

Stap 4: Toplaag (3cm)

Nu gaan we verder met de laatste stap, voor de toplaag gebruiken we Dolomiet 0/5. Zorg ervoor dat je de Dolomiet 0/5 evenredig verdeelt over het veld en afsleept. Na het afslepen tril je dit aan met een trilplaat of ander materiaal. Let op dit mag maar 1 x  worden aangetrild anders kan het zijn dat het petanquezand zakt en de grove stenen bovenaan komen te liggen.

Neem hiervoor de tijd want het is deze stap die de afwerkingsgraad van je petanqueveld zal bepalen. Het petanqueveld hoeft niet perfect te zijn aangezien dit deel uitmaakt van het spel.

Stap 5: Spelen maar!

Zo nu is je petanqueveld af en kan hier volop van genieten.

Aanleg petanquebaan

Nu is het aan jou!

Bereken eenvoudig hieronder wat jij allemaal nodig hebt voor jou petanqueveld.

Mijn oppervlakte is een:

Mijn leverwijze:

Bijpassend product

Kies je: Toplaag - Dolomiet 0/5

Kies je: Funderingslaag - Dolomiet 5/15

Kies je: Drainagelaag - Kalksteenslag 0/20 – Waterdoorlatende fundering